Logo

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda magistrantların dissertasiya işlərinin müdafiəsi keçirilib - FOTO

22.06.2022 15:18 99 baxış
IMG

AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda qeyri-üzvi kimya, kmyəvi kinetika və kataliz, fiziki-kimya və yüksək¬molekul-lu birləşmələr kimyası ixtisaslaşmaları üzrə II kursda təhsil alan magistrantların dissertasiya işlərinin əsas müdafiəsi keçirilib.

Tehsil.biz xəbər verir ki, 2021-2022-ci tədris ilində qeyd edilən ixtisaslaşmalar üzrə təhsillərini başa vuran magistrantların dissertasiya işləri “Sn-Sb-Te sistemində topoloji izolyator xassəli fazaların EHQ üsulu ilə termodinamik tədqiqi”, “Tərkibində maqnit ionu saxlayan Ag və ln sulfidləri əsasında yeni fotohəssas kompozitlərin sintezi və xassələri”, “Yod tərkibli, cox divarlı karbon nanoboruları saxlayan poliolefin kompozisiyaların termooksidləşdirici destruksiyasının və stabilləşdirilməsinin kinetikası” və digər mövzuları əhatə edib.

Xəbər lenti