Logo

STEAM Təhsil nədir? STEAM Təhsili haradan gəlib?

03.07.2024 22:15 245 baxış
IMG

Bu günlərdə STEAM təhsili getdikcə populyarlaşır. Müəllimlər illərdir STEM təhsilinin (elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat) üstünlüklərini təbliğ etsələr də, yaxın keçmişdə müəllimlər bu konsepsiyanı genişləndiriblər.

STEAM təhsili əsas elm və mühəndislik təhsilini götürür və bunu tənqidi düşüncə, komanda işi, tətbiq və ixtiraçılıqla birləşdirir.

STEAM tələbələrə əsas konseptual prinsipləri yaradıcı və innovativ üsullarla real dünya tətbiqləri ilə əlaqələndirməyə imkan verən STEM təhsilini növbəti səviyyəyə qaldırır. Hidrogenlə işləyən model avtomobilin layihələndirilməsi, layihələndirilməsi və tikintisi bu STEAM yanaşmasını əhatə edən fəaliyyət növüdür. Təhsilalanlar riyaziyyat və mühəndislik bacarıqlarını öyrənməlidirlər, lakin onları real dünya kontekstlərində yaradıcı şəkildə tətbiq etmək tələb olunur. Birgə işləməklə, tələbələrə səhvlərdən öyrənmək, real dünya problemlərinin həlli yollarını tapmaq və heyrət, tənqid, araşdırma və yenilik hissini inkişaf etdirmək üçün müstəqillik verilir.

 STEAM Education necə yaradıldı?

Hələ 2006-cı ildə tədqiqatçı Georgette Yakman STEM təhsilinin faydalarını işəgötürənlər üçün daha uyğun bir şeyə çevirməyin yollarını axtarırdı. Tələbələr elm və mühəndislik sahəsində yaxşı nəzəri bacarıqlara malik olsalar da, gələcəyin işəgötürənləri real dünya problemlərini həll etmək üçün yaradıcı dizaynlardan istifadə edərək bunları yaradıcı şəkildə tətbiq edə biləcək işçilərə ehtiyac duyacaqlar. Yakmanın yanaşması burada işə yaradı. Bu yeni tədris forması elm, texnologiya, mühəndislik sinifləri arasında inteqrasiyanı təşviq etməyə çalışırdı – işəgötürənlərin çox dəyər verəcəyi müstəqil düşüncə hissini aşılamaq.

2012-ci ilə qədər ABŞ Milli Tədqiqat Şurası STEAM (Elm, Texnologiya, Mühəndislik, İncəsənət və Riyaziyyat) K-12 elm dərslərinin tədrisinin yeni metodu kimi təklif etdi. O vaxtdan bəri bütün dünya müəllimləri bu tədris üsulundan böyük uğur əldə etmək üçün istifadə ediblər. 2016-cı ildə aparılan bir araşdırmada tədqiqatçılar STEAM dərslərinin əlverişsiz, şəhər bölgəsindəki yüksək yoxsulluq səviyyəsinə malik ibtidai məktəblərdə 8-11 yaş arası şagirdlərin öyrənməsinə təsirini araşdırdılar. Onlar kəşf etdilər ki, cəmi doqquz saat STEAM təlimatı alan tələbələr elm sahəsində nailiyyətlərini kəskin şəkildə artırıblar.

 STEAM Təhsili üçün Gələcək nələr Gözləyir?

Təhsil tədqiqatçıları getdikcə multikultural cəmiyyətlər tərəfindən qeyd olunan dünyada STEAM təhsilini genişləndirməyin yeni yollarını araşdırırlar. STEAM təhsili uşaqları tənqidi düşünməyə vadar etmək üçün son dərəcə faydalı ola bilsə də, tədqiqatçılar iddia edirlər ki, bugünkü sinif otaqları getdikcə etnik cəhətdən müxtəlif olduğundan, müəllimlər şagirdlər arasında mədəni fərqləri daha dərindən başa düşməyə ehtiyac duyurlar. Bundan əlavə, digər tədqiqatlar elmi yaradıcılığın həyati sosial və mədəniyyətlərarası aspektlərin olduğunu aşkar etdi .

Buna görə də müəllimlər STEAM təhsilinin sinif şəraitində gələcək tətbiqlərində mədəniyyətlərarası məlumatlılıq səviyyəsini artırmağa çalışa bilərlər. Bu, təkcə elm sinfində yaradıcılıq və ixtiraçılığı inkişaf etdirmək deyil, həm də tələbələrin sosial və mədəni mənşəyinin onların yaradıcı elmi idrakına necə təsir edə biləcəyini başa düşmək deməkdir.

Xəbər lenti